Rehabilitasyon Nedir

Rehabilitasyon Nedir

Rehabilitasyon Nedir

Rehabilitasyon kavramı genel olarak bir terimi ifade eder. Rehabilitasyon, bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını ya da hastalığını gidermek, onu iş yapabilecek, çalışabilecek hale getirmek amacıyla yapılan sağaltım, bakım ve eğitim işi olarak tanımlanmaktadır. Rehabilitasyon kişinin sosyal yaşama uyumunun gelişimi, dil ve etkileşim becerilerine sahip olması, kişinin beden ve mental sağlığı tarafından sonuçlanmış olması, tam bir sıhhat ortamında bulunması durumuna kadar devam etmektedir.

 

Rehabilitasyon her manada eksik olan uzvun tamamlanması sürecidir. İlk olarak bu kavram birinci ve ikinci dünya savaşı senelerinde savaşta ruhsal ve fizyolojik yaraların sarılması süreci ile tanımlanmıştır. Fizik tedavide rehabilitasyonda kişi çevresinin farkındadır ve tedavi sürecine aktif katılım gösterir. Rehabilitasyon sözcüğü daha evvelce yalnızca sakat hastaların tedavi sürecini kapsasa da daha sonraları kişinin sosyal, kişisel, ekonomik olarak bağımsız olabilmesi durumuna kadar devam etmektedir.

 

Otizm tedavisinde ise rehabilitasyon değişik bir mana kazanmaktadır. Otizm esasında etkileşimsel bir arıza olmasından ötürü genellikle fizik tedavi eşlik etmez. Kişi fiziksel olarak sıhhatlidir. Otizmli kişilerin anne ve babaları çocuklarının kendilerine bakmasını. Sarılmasını ve onlarla konuşmasını ister. Daha sonraları okula gittiğinde sorun yaşamayıp adapte olabilmelerini, yaşıtlarına ideal davranabilmesini isterler. Daha sonraları buluğ dönemindeki sorunlar, cinsel

kimlik zihniyeti ve kendini kabullenme aşamaları bunları takip eder.

 

Ailenin ve müracaat edilen kurum ya da eğitmenin bu halde vakit kaybetmemesi çocuk tarafından gerektiğince önemlidir. Erken tanı ve ideal tedavi uygulaması yapılan kişilerde adapte seviyesi gerektiğince yüksek olmaktadır. Otizmde genel tanı ve ölçütler olsa da asli olarak tüm otizmli kişiler birbirlerinde çok değişik özellik sergilerler, hiçbiri başkasına benzemez. Hepsi biriciktir. Rehabilitasyonda otizm ve başka gelişimsel arızalar amacıyla genel olarak davranış esaslı öğretim uygulamaları (oçidep), etkileşime dayalı öğretim uygulamaları (eteçom, teacch…) ve başka programlar uygulanmaktadır. Bunların içeresinde en mühimi çocuğun reaksiyon verdiği, kendi istediği öğretim yöntemini görebilmektir. Çocuğun gereksinimlerine göre ideal uygulamanın uygulanması mecburilik teşkil eder zira otizmli çocukla asli ve öncelikli gaye etkileşim ortamında bulunmaktır.

05456541824