Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği

Mantıklı plân yapma, sorun çözme, soyut düşünme, komplike kanaatleri anlama, süratli öğrenme ve deneyimlerden yararlanma yetenekleri çocuğun gelişim düzeyiyle paralellik göstermez.

Öğrenme yetersizliği,  gelişim yetersizliğinden dolayı, kişinin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Öğrenme yetersizliği olan çocukların zihinsel fonksiyonları ve sosyal davranışları yaşıtlarına göre geri ve yetersizdir. (Geç ve güç öğrenirler, sınıf ya da toplum içerisindeki kurallara uymakta zorlanabilirler). Sosyal davranışlar dediğimizde, çocuğun yaşına ve yaşadığı etrafa ideal davranışlar göstermesini ifade etmekteyiz. Bu davranışlar çocuğun içerisinde olduğu gelişimsel devreye ve içerisinde yaşadığı topluma bağlı olarak değişmektedir. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar sorunlarının ağırlığına göre hafif, orta ve ağır düzeyde olmak üzere üç gruba ayrılır. Gruplama çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçları en iyi ve ideal şekilde karşılayacak eğitim programlarının hazırlanması ve çocuk amacıyla en ideal eğitim ortamının bulunması amaçlarıyla yapılmaktadır.


Hafif Düzeyde  Öğrenme Yetersizliği


Bireyin, asli okuma-yazma ve sayma yeteneklerini kazanmasında meydana çıkan gecikme durumudur.


Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği


Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal ya da davranış sorunları ile asli okuma-yazma ve sayma yeteneklerini kazanmasında meydana çıkan gecikme durumudur.


Ağır Düzeyde  Öğrenme Yetersizliği


Bireyin, ciddî biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal ya da davranış sorunları ile asli öz bakım yeteneklerini öğrenmesinde meydana çıkan gecikme halini ifade eder. Hafif ve orta düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocukların birçoğu zihinsel ve fiziksel gelişimleri yönünden yaşıtlarından mühim bir değişiklik göstermediği amacıyla genelde okula başlayana kadar bu çocuklardaki gelişim geriliklerinin pek farkına varılmaz. Okula başladıklarında, bilhassa akademik çalışmalarda karşılaştıkları güçlükler neticesinde gerilikleri meydana çıkar. Ağır düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar ise daha evvelce fark edilebilirler. Erken tanı ve erken eğitim ile bu çocukların bulundukları noktadan çok daha ileri bir yere gelebildikleri, başarılı olabildikleri görülebilmektedir.

05456541824