Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

  • Anasayfa
  • Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bir Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, Beykoz Kavacık Mahallesinde özel ihtiyaçları olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Devlet destekli ücretsiz eğitim imkanlarıyla, herkesin eğitim hakkını savunuyor ve özel ihtiyaçları olan bireylerin bu haktan yararlanmasını sağlıyoruz.


Kavacık Mahallesinin halkının ihtiyaçlarını ön planda tutarak, bölgedeki öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz. Bizimle çalıştığınızda, öğrencilerinizin eğitiminde kalite ve özverinin bir arada olduğunu göreceksiniz.


Çocuklarınızın özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelin. Sizinle birlikte, çocuklarımızın başarılı bir eğitim süreci geçirmesini sağlamak için buradayız.


Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetlerimiz


Kavacık Floortime

Kavacık Grup Eğitimi

Kavacık Psikoterapi

Kavacık Aile Eğitimi

Kavacık Oyun Terapisi

Kavacık Ergoterapi

Kavacık Dil Ve Konuşma

Kavacık Duyu Bütünleme

 

Kavacık Özel Eğitim


Çevremizde gördüğümüz çocuklar arasında farklı özelliklere sahip olanları mutlaka gözlemlemişizdir. Kimi çocuklar görmekte zorluk çekerken, kimi duymakta güçlük çeker veya yürüme, konuşma gibi temel becerilerde zorlanabilir. Bazıları öğrenme süreçlerinde farklılıklar gösterebilirken, diğerleri kendi kendilerine okuma-yazma öğrenebilir veya belirli alanlarda diğerlerinden daha fazla bilgiye sahip olabilirler.


Bu çocuklar genellikle normal eğitim programlarıyla başarı elde edemeyebilirler. Çünkü onların öğrenme süreçleri ve ihtiyaçları farklılık gösterebilir. İşte bu noktada özel eğitim devreye girer. Özel eğitim, özel gereksinimleri olan çocuklara özel olarak tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim, yetersizlikleri olan çocukların bu yetersizliklerini engele dönüştürmekten ziyade, kendi kendilerine yeterli bireyler olmalarını sağlayacak becerileri geliştirmeyi amaçlar. Aynı şekilde, üstün yeteneklere sahip çocukların da potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.


Özel eğitim, her çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir ve onların bireysel potansiyellerini keşfetmeye odaklanır. Bu sayede, her çocuk kendi güçlü yanlarını geliştirirken, zayıf yönlerini de desteklenmiş olur.


573 sayılı kanun hükmünde kararnamede, özel eğitim şu şekilde tanımlanmaktadır: Kavacık Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi ifade eder.


Bu tanıma göre, Kavacık özel eğitim, özel gereksinimleri olan ve bu nedenle farklı eğitim ihtiyacı bulunan bireyleri kapsar. Bu bireyler, standart eğitim programlarıyla ihtiyaçlarını karşılayamazlar, bu nedenle eğitimleri bireyselleştirilmiş programlarla sağlanır. Her birey için özel olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) uygulanarak, bireylerin gereksinimlerine göre eğitim verilir.


Kavacık Özel eğitim, normal okullardaki eğitimden farklıdır çünkü içerik, düzenleme, değerlendirme, öğretim yöntemi ve kullanılan materyaller bireye özel olarak belirlenir ve uyarlanır. Standart programlar yerine, her bir bireyin özel gereksinimlerine ve yeteneklerine göre düzenlenmiş programlar uygulanır. Bu sayede, özel eğitim, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve topluma entegrasyonunu desteklemeyi amaçlar.


Kavacık Bireysel Eğitim


Bireysel eğitim, bir bireyin ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını kapsayan, bireyin özel gereksinimleri ve eğitim özelliklerine göre hazırlanan özelleştirilmiş bir eğitim planının, ilgili eğitimci tarafından birebir olarak yapılandırılmış ortamda uygulandığı bir eğitim türüdür.


Bu eğitimde, bireyin aşağıdaki alanlardaki eksiklikleri veya ihtiyaçları desteklenir:


Bilişsel Gelişim: Bireyin zihinsel yeteneklerini, öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Sosyal Gelişim: Bireyin sosyal becerilerini, ilişki kurma ve etkileşimde bulunma becerilerini artırmaya odaklanılır.

Dil Gelişimi: Bireyin iletişim becerilerini, dil anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek için özel çalışmalar yapılır.

Motor (Fiziksel) Gelişim: Bireyin motor becerileri, kas kuvveti, koordinasyon ve hareket yetenekleri üzerinde çalışılır.

Özbakım Gelişimi: Bireyin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik destek sağlanır.

Bireysel eğitim, bireyin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak onların en iyi şekilde gelişimini sağlamayı amaçlar ve bu süreçte bireye özel bir destek ve rehberlik sunar.


Kavacık Grup Eğitimi


Kavacık Grup eğitimi, benzer gereksinimlere sahip bireylerin bir araya getirilerek, yaşları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak yapılan çalışmalardır. Bireysel eğitimlerle birlikte yürütülen grup eğitimleri, belirlenen hedeflere ulaşmada önemli bir bütünleyici rol oynar.


Grup eğitimlerinde birey sayısı genellikle 4 ila 10 arasında değişir ve bireylere özgü olarak belirlenen programlar doğrultusunda gerçekleştirilir.


Grup eğitiminin amaçları arasında şunlar yer alır:


Sosyal Gelişim: Bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşim becerilerini artırmak.

Özgüven: Bireylerin kendilerine olan güvenlerini artırmak ve özsaygılarını güçlendirmek.

Benlik Gelişimi ve Öz-Saygının Gelişimi: Bireylerin kişisel kimliklerini tanımalarına ve kabul etmelerine yardımcı olmak.

Duygu ve Düşüncelerini İfade Edebilme: Bireylerin duygularını ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmek.

Toplumsal Kuralları Öğrenme ve Uygulama: Bireylerin toplumsal normları anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.

Sosyal Davranışların Kazanımı: Yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi sosyal davranışları öğretmek ve geliştirmek.

Bu amaçlara ulaşmak için grup eğitimlerinde Drama, Orff, Rol Taksimi, Sanat ve Müzik etkinlikleri, anadil etkinlikleri gibi çeşitli araçlar kullanılır. Bu etkinlikler, bireylerin katılımını artırır, iletişimi güçlendirir ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


Kavacık Aile Eğitimi


Eğitim, sadece okulda değil, çocuğun doğduğu andan itibaren yaşadığı her ortamda gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreçte, ailenin rolü oldukça önemlidir çünkü çocukların büyük bir kısmı zamanlarını aileleriyle birlikte geçirirler. Dolayısıyla, anne ve babaların çocukları üzerindeki etkisi eğitim etkinliklerini belirleyen önemli bir faktördür. Kazanılan becerilerin sürekliliğini ve genelleme sürecini sağlamak için ailenin rolü oldukça büyüktür.


Kavacık Aile eğitimi, ailenin çocuğun tüm gelişim alanlarına ilişkin durum ve hedeflerini anlamasına ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl destek olabileceğine dair bir programı içerir. Bu program, aileye çocuğun gelişimine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda rehberlik eder ve ailenin sosyal çevresine uyumunu destekler.


Ailenin eğitime katılımı, çocukların eğitimini daha kolay, etkili, kalıcı, genellenebilir ve ekonomik hale getirir. Aile, çocuklarının eğitim sürecinde destekleyici bir rol üstlenerek onların başarılı bir şekilde gelişmelerini sağlar. Bu nedenle, aile eğitimi, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine katkı sağlayan önemli bir unsurdur.


Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Bölgelerimiz


Acarlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çamlıbahçe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Akbaba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çengeldere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Alibahadır Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çiftlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Anadolu Hisarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çiğdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Anadolu Kavağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çubuklu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Anadolufeneri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Cumhuriyet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Baklacı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dereseki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bozhane Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Elmalı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Fatih Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Göksu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Göllü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Görele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Göztepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Gümüşsuyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

İncirköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

İshaklı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kanlıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kavacık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kaynarca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kılıçlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Mahmutşevketpaşa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Örnekköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ortaçeşme Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Öyümce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Paşabahçe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Paşamandıra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Polonez Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Poyraz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Riva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Rüzgarlıbahçe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Tokatköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Soğuksu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yalıköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yavuz Selim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yeni Mahalle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Zerzavatçı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


05456541824