Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi bugünümüzde psikolojik hastalıklar da dahil olmak üzere çoğu hastalığın tedavisinde sarfedilen bir yöntemdir. Bireyin sahip bulunduğu ya da kişinin çevresindeki kişilerin sahip bulunduğu hastalığın tedavisinde ergoterapiye başvurması kişinin ya da çevresindeki kişilerin tedavisi amacıyla bir alternatif olabilmektedir. Bireyin ya da kişinin çevresindeki kişilerin yaşadığı hastalığın tedavisinde ergoterapinin bir alternatif olup olamayacağının bilinmesi tedavide ergoterapinin kullanılıp kullanılmayacağını belirlemesi yönünden önemlidir. Dilerseniz sizlerle birlikte ergoterapinin ne bulunduğunu ve ergoterapi alanının uzmanı olan ergoterapistlerin ne iş yaptığını inceleyelim. 


Ergoterapi Nedir? 


Ergoterapi; otizm, epilepsi, ilgi eksikliği ve hiperaktivite gibi hastalıklar başta olmak üzere çoğu hastalığın tedavisinde hasta kişinin hayat niteliğini yükseltmek hedefiyle sarfedilen bir tedavidir. Ergoterapi psikiyatrik hastalıkların tedavisinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal, duyusal ve sosyal gibi gelişim alanlarında da sorun hayat sürdüren bireylerde, özel tedaviye gereksiniz duyan bireylerde, dil ve konuşma sorunu hayat sürdüren bireylerde ve uyum sorunu hayat sürdüren bireylerde de tedavi tekniği olarak kullanılmaktadır. 


Bir başka söyleyişle ergoterapide kişilerin ilgi ve gereksinimlerine paralel olarak bireylere günlük hayat yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Kişiye ergoterapi vasıtasıyla kazandırılması hedeflenen günlük hayat yetenekleri şu şekildedir:


Bireyin kıyafetlerini tek başına giyebilmesini sağlamak.

Bireyin yemek yiyebilmesinin ve yemek yapabilmesinin sağlanması.

Bireyin banyo yapabilmesini sağlamak.

Bireyin temizlik yapabilmesini sağlamak.

Bireyin bir iş sahibi olmasını ve bu işte verdiği vazifeleri yapabilmesini sağlamak.

Çeşitli aletlerle kişinin tedavisinin sağlandığı ergoterapi yardımıyla çocukların ya da kişilerin sosyal ortamlara katılmaları sağlanır, ileri yetişkinlik döneminde tespit edilen bireylere zamanları gereği hayat sürdürdükleri bilişsel ve fiziksel değişimlere adapte olma konusu ile alakalı destek sağlanır, yaralı bir çalışanın iş hayatını ve günlük hayatını sürdürebilmesine yardımcı olacak yeteneklerin kazandırılması sağlanır. 


Çocuklara yapılan ergoterapide genelde çocukların konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi önceliklidir. Hem de ergoterapiye başvuran çocukların günlük hayat yeteneklerini yerine getirebilme düzeyleri artmakta ve okulda sergiledikleri başarıda yukarıya yönlü bir artış sergilemektedir. Çocuğun gelişimde yaşanan birtakım gelişmeler şu şekildedir:


Çocuklar makale yazmak gibi ince motor yeteneğine gerektiren yetenekleri yerine getirebilmektedir.

Çocuklar bul tak oyuncaklar gibi el ve göz koordinasyonu gerektiren yetenekleri yerine getirebilmektedir.

Çocuklar kendi başına banyo yapma, yemek yeme, kıyafetlerini giyme gibi öz bakım yeteneklerini yerine getirebilmektedir. 

Çocuklar tekerlekli sandalye gibi aletleri kendi başlarına kullanabilme yeteneklerini yerine getirebilmektedir. 


Ergoterapistler ergoterapi sürecinde aktif vazife yapan bireylerdir. Şimdi sizlerle birlikte ergoterapistler ile alakalı daha ayrıntılı araştırma yapalım. 


Ergoterapist Ne İş Yapar? 


Ergoterapist, kişinin çeşitli nedenlerden ötürü günlük hayat yeteneklerini yapmak konusu ile alakalı sorun hayatası neticesinde, bireye günlük hayat yeteneğine kazandırmayı amaçlayan ergoterapi uygulayıcısıdır. Ergoterapist kişinin sahip bulunduğu psikososyal, bilişsel, fiziksel ve duyuşsal alanlara sahip yetenekleri araştırmaktadır. .Ergoterapistler gerçekleştirdikleri bu araştırma neticesinde kişinin geliştirilmesi gereken yetenekleri temele alarak bireye destek sağlamaktadır. 


Ergoterapistler kendilerine müracaatta tespit edilen hastaların durumlarını daha ayrıntılı araştırmak amacıyla kişinin ev, okul ya da iş yeri gibi kişinin gününün geçtiği yerleri araştırmak isteyebilirler. Bu araştırma kişinin geliştirilmesi hedeflenen yeteneklerinin tespitinde kolaylaştırıcı ve etkili olmaktadır. Ergoterapistlerin birtakım çalışma alanları vardır. Bu çalışma alanları şu şekildedir:


Bilişsel Ergoterapi: Problem çözme, hafıza, ilgi ve etkileşim gibi yeteneklerde eksiği olan bireylere bilişsel ergoterapi uygulanmaktadır.


Geriatrik Ergoterapi: Yaşlılık neticesinde bireyde ortaya gelen yetenek kaybı halinde bireye yapılan terapi geriatrik ergoterapidir.


Toplum Temelli Ergoterapi: Bireyler günlük vazifelerini yerine getirirken aynı vakitte topluma da katılım sağlamalıdır. Genellikle özel hali olan kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan alana toplum esaslı ergoterapi denilmektedir.


Pediatrik Ergoterapi: Otizm, davranış sorunları gibi hallerde kişinin ya da çocuğun gelişim alanlarının geliştirilmesini hedeflenmesine pediatrik ergoterapi denilmektedir. Hem de oyun gibi aktiviteler çocuğun yeteneklerinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.


Mesleki Ergoterapi: Herhangi bir sebebe bağlı olarak iş hayatına uyum sağlayamayan kişilerin istihdamını sağlama hedefi taşınmasına ve bu tarafta çalışmalar yapılmasına mesleki ergoterapi denilmektedir.


Psikiyatrik Ergoterapi: şizofreni gibi mental anlamda sorun hayat sürdüren kişilerin desteklenmesini ve geliştirilmesini gerçekleştiren terapilere psikiyatrik ergoterapi denilmektedir.


Bir Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Ergoterapi Danışmanlığı Alabilirsiniz


İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyorsanız ve Ergoterapi ile alakalı daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız Bir Birey Özel Eğitim Kurumları ortamında yer alan Bir birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine müracaatta bulunabilirsiniz. Dilerseniz Bir Birey Özel Eğitim Kurumunun Instagram hesabını takip edebilir, kurumumuzun yapmış bulunduğu çalışmalarla alakalı bilgi edinebilirsiniz. 

05456541824