Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

  • Anasayfa
  • Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çekmeköy Özel eğitim, bireylerin öğrenme süreçlerindeki özel ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir eğitim sistemidir. Bu özel ihtiyaçlar genellikle zihinsel engeller, öğrenme güçlükleri, duyusal problemler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu gibi durumları içerir.  Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Temel hedef, bireyin eğitimde başarılı olabilmesi için ona uygun bir öğrenme ortamı sağlamak ve potansiyelini maksimize etmektir.

Çekmeköy Özel eğitim, bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kişiselleştirilmiş öğrenme planları ve stratejiler kullanır. Bu planlar, bireyin güçlü yönlerine odaklanırken zayıf yönlerini desteklemeyi amaçlar. Öğretmenler ve uzmanlar, bireyin özel ihtiyaçlarını anlamak ve uygun destek sağlamak için işbirliği yaparlar. Böylece, bireylerin eğitimde başarılı olmaları ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanır.

Bir Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimleri olan çocuklara kanıt temelli müdahaleler aracılığıyla hizmet sunmayı amaçlayan bir kuruluştur. Kuruluş, ulusal ve uluslararası alanda birçok etkili müdahale programını içeren geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir ve bu programların uygulanmasında uzmanlaşmış profesyonellerle birlikte çalışır.

Çekmeköy Psikoterapi

Çekmeköy Psikoterapi bir dizi farklı yaklaşım ve teknik kullanabilir. Bu yaklaşımlar arasında bilişsel davranışçı terapi, psikanaliz, insanistik terapi, çözüm odaklı terapi, bilişsel terapi, kabul ve kararlılık terapisi gibi yöntemler bulunur. Her bir yaklaşımın kendi prensipleri ve teknikleri vardır ve terapistler genellikle bu yaklaşımları bireyin ihtiyaçlarına ve terapi hedeflerine göre uyarlar.

Çekmeköy Psikoterapi süreci genellikle düzenli terapi oturumları şeklinde gerçekleşir. Bu oturumlar boyunca bireyler terapistleriyle duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşır ve terapistleri de bireylere destek, anlayış ve rehberlik sağlar. Psikoterapi, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine, kişisel gelişimlerini teşvik etmelerine ve yaşamda daha tatmin edici ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

Çekmeköy Oyun Terapisi

Çekmeköy Oyun terapisi, çocuklar ve gençlerle çalışırken duygusal, sosyal ve davranışsal sorunları ele almak için kullanılan özel bir terapi yaklaşımıdır. Oyun terapisi, çocukların doğal bir şekilde oyun yoluyla ifade etme ve anlamlandırma yeteneklerini kullanarak terapi sürecine katılmalarına olanak tanır.

Oyun terapisi, çocukların duygusal zorluklarını, travmalarını, kaygılarını, depresyonlarını, davranış sorunlarını ve ilişki zorluklarını ele almak için kullanılır. Ayrıca, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine, özsaygılarını artırmalarına ve problem çözme yeteneklerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu terapi türü, çocukların oyun yoluyla duygusal ve içsel dünyalarını ifade etmelerine, yaşadıkları sorunları simgeleştirmelerine ve alternatif çözümler bulmalarına olanak tanır. Oyun terapistleri, çocukların tercih ettikleri oyuncaklar, oyunlar ve aktiviteler aracılığıyla terapi ortamını oluşturur ve çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını destekler.

Çekmeköy Oyun terapisi oturumları genellikle bireysel olarak gerçekleşir ve çocuğun yaşına, ilgi alanlarına ve duygusal ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Terapist, çocuğun oyunlarını ve ifadelerini dikkatle izler, duygusal içeriği anlamaya çalışır ve çocuğa duygusal destek ve rehberlik sağlar. Birbirey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çekmeköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetlerimiz


Çekmeköy Floortime

Çekmeköy Grup Eğitimi

Çekmeköy Psikoterapi

Çekmeköy Aile Eğitimi

Çekmeköy Oyun Terapisi

Çekmeköy Ergoterapi

Çekmeköy Dil Ve Konuşma

Çekmeköy Duyu Bütünleme


Çekmeköy Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi, dil, konuşma, iletişim ve yutma bozukluklarıyla ilgili sorunları olan bireylere yardımcı olmak için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundaki bireylere yönelik olabilir ve bireyin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanır.

Çekmeköy Dil ve konuşma terapisi oturumları genellikle bireysel olarak gerçekleşir ve terapistin yönlendirmesiyle çeşitli dil ve konuşma egzersizleri, oyunlar ve aktiviteler içerir. Bu egzersizler, bireyin dil ve konuşma becerilerini güçlendirmek, dil anlama ve ifade yeteneklerini geliştirmek, sesleri doğru şekilde üretmek veya anlamak, artikülasyonu iyileştirmek ve iletişimdeki güveni artırmak için tasarlanmıştır.

Çekmeköy Grup Eğitimi

Grup eğitimi, bir grup bireyin belirli bir konuda eğitim almak üzere bir araya gelmesini içeren bir eğitim yöntemidir. Bu gruplar genellikle benzer ihtiyaçlara sahip bireylerden oluşur ve birlikte öğrenme ve deneyim paylaşma fırsatı sunar. Grup eğitimi, çeşitli konularda, yaşam becerilerinden akademik konulara ve mesleki gelişime kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Çekmeköy Grup eğitimi, katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerine, destek almalarına ve birlikte büyümelerine olanak tanır. Ayrıca, grup içindeki etkileşim ve paylaşım, öğrenmeyi daha keyifli ve etkili hale getirebilir. Grup eğitimi, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, özsaygılarını artırmalarına ve farklı bakış açılarını anlamalarına da yardımcı olabilir.

Çekmeköy Grup eğitimi birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, grup terapisi, duygusal zorluklarla başa çıkmak, ilişki problemlerini çözmek veya bağımlılıkla mücadele etmek için bir grup içinde terapi almayı içerebilir. Ayrıca, mesleki gelişim kursları, işyerinde ekip çalışması becerilerini geliştirmek veya yeni beceriler öğrenmek için bir grup eğitim ortamında gerçekleştirilebilir.

Grup eğitimi, birçok farklı kişisel ve profesyonel hedefi desteklemek için esnek bir araçtır. Grup eğitimi sunan liderler, genellikle uzmanlık alanlarında eğitim almış ve grup dinamiklerini yönetme becerisine sahip kişilerdir. Bu liderler, grup üyelerini motive etmek, etkili iletişim kurmak ve grup içindeki çatışmaları çözmek gibi becerilere sahiptirler.

Çekmeköy Aile Eğitimi

Aile eğitimi, ebeveynlerin ve ailelerin çocuklarına sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri, aile içi iletişimi güçlendirmeleri ve aile içi ilişkileri geliştirmeleri için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programları genellikle çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, çocuk psikolojisi, aile içi iletişim ve çatışma çözme gibi konuları içerir. Aile eğitimi, ebeveynlerin ve ailelerin çocuklarına daha iyi bir şekilde rehberlik etmelerine ve onların sağlıklı gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Çekmeköy Aile eğitimi programları, genellikle uzmanlar tarafından yönetilir ve çeşitli konularda eğitimler, atölye çalışmaları, grup tartışmaları ve pratik uygulamalar içerebilir. Bu programlar, ailelerin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve becerilerini artırmalarını, olumlu ebeveynlik pratiklerini benimsemelerini ve aile içi ilişkileri güçlendirmelerini hedefler.

Çekmeköy Ergoterapi

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini (ADL'ler), işlevsel becerilerini ve bağımsızlıklarını artırmak için kullanılan bir terapi türüdür. Ergoterapistler, çeşitli sağlık durumlarına veya engellere sahip olan bireylerle çalışarak onların yaşam kalitesini artırmaya ve günlük yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olurlar.

Ergoterapistler, bireylerin ev işleri, kişisel bakım, iş ve okul gibi günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmış terapötik faaliyetler ve teknikler kullanırlar. Bu terapi, bireylerin bedensel, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanır.

Çekmeköy Ergoterapi, bir dizi farklı alanı kapsar ve çeşitli sağlık durumlarında kullanılabilir. Örneğin, fiziksel engellere sahip bireylerde rehabilitasyon, ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerde destekleyici terapi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda erken müdahale ve yaşlılarda bağımsızlık kazandırma gibi alanlarda ergoterapi uygulanabilir.

Çekmeköy Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme, bir kişinin çevresel duyusal bilgiyi etkili bir şekilde işlemesi ve yanıtlaması için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Duyu bütünleme terapisi, bir kişinin duyusal sistemini optimize etmek, duyusal bilgiyi daha doğru bir şekilde yorumlamak ve uygun davranışsal tepkiler geliştirmek için çeşitli teknikler ve stratejiler kullanır.

Çekmeköy Duyu bütünleme terapisi, duyu bütünleme bozukluğu olarak bilinen bir durumu ele almak için sıklıkla kullanılır. Duyu bütünleme bozukluğu olan bireyler, çevresel duyusal bilgiyi etkili bir şekilde işlemekte zorlanabilirler. Bu durum, kişinin dokunma, görme, işitme, koku alma ve tat alma gibi duyusal girdilere karşı aşırı hassasiyet veya aşırı az hassasiyet göstermesiyle karakterizedir.

Alemdağ Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Reşadiye Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çamlık Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Sultançiftliği Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Güngören Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Cumhuriyet Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kirazlıdere Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ekşioğlu Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Merkez Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Hüseyinli Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ömerli Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Mehmet Akif Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Soğukpınar Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Nişantepe Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Aydınlar Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Sırapınar Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çatalmeşe Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Taşdelen Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Hamidiye Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Koçullu Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Mimar Mahallesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

05456541824