Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

  • Anasayfa
  • Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dünyayı algılamak için duyularımıza güveniriz ve bu duyusal girdilere göre tepkilerimizi oluştururuz. Beynimiz, dışarıdan ve vücudumuzdan gelen duyusal bilgileri yorumlar, bütünleştirir ve organize bir şekilde yanıtlar oluşturur. Ancak bazen bu sistem düzgün çalışmayabilir. Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Duyusal girdiler beyne yeterli seviyede veya yeterli hızda ulaşamaz ve bütünleştirilemezse, organize bir yanıt oluşturmak zorlaşır, benzer şekilde trafiğin tıkanması gibi.

Çocuk, seans sırasında terapistle sürekli iletişim halinde olur. Bu, seansın birincil hedefidir çünkü yapılandırılmış bir ortamda iletişim kurarak, fikirler üreterek, çözümler bularak, hayal ederek ve sosyalleşerek oyuna katılan çocuk; seanslar dışında da iletişimi sürdürecektir. Bu, günlük hayatındaki sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olur ve genel yaşam kalitesini artırır.

Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Beykoz Floortime

Beykoz Grup Eğitimi

Beykoz Psikoterapi

Beykoz Aile Eğitimi

Beykoz Oyun Terapisi

Beykoz Ergoterapi

Beykoz Dil Ve Konuşma

Beykoz Duyu Bütünleme

Beykoz Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, zekası normal ya da normalin üzerinde olan bireylerde, standart testlere göre yaş, zeka seviyesi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım seviyesinin beklenenin mühim ölçüde altında olmasıyla tanımlanan bir durumdur. Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi  Eğitsel tanıda, çocuğun potansiyeli ile sergilediği performans arasındaki uyumsuzluk olarak açıklanmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü, normal ve yeterli bir eğitime, normal bir zeka seviyesine ve ideal sosyokültürel etkileşime rağmen okuma, heceleme ve yazma gibi alanlarda yaşanan problemlerle kendini gösteren bir tür bilgi işleme zorluğu olarak da tanımlanabilir. Beykoz Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Bu durumda olan bireylerin bilişsel düzeyleri, düşünme, mantığı oturtma ve anlamayı kapsayan soyut kısımlarda normalden ileri olmasına rağmen, fonolojik işleme süreçlerinde sözcükleri telaffuz etme ve deşifre etmede zorluklar yaşadıkları görülmüştür.

Disleksi, bir hastalık değil, bir öğrenme bozukluğudur. Nörolojik bir arıza olarak kabul edilir ve nedenleri hala araştırılmaktadır. Bu öğrenme zorluğu, bireyin beyin yapısındaki farklılıklardan kaynaklanabilir ve genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenlerin de etkisi olabilir. Disleksi, erken tanı ve uygun eğitim stratejileri ile yönetilebilir ve bireyin yaşam kalitesini artırabilir.

Beykoz Oyun Terapi Eğitimi

Beykoz Oyun terapisi, çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını amaçlayan gelişimsel bir terapi yöntemidir. Bu terapi şeklinde, çocukların oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendilerini ifade etme ihtiyaçlarına odaklanılır. Eğitimli bir oyun terapisti eşliğinde, çocuklar kendilerine güvenli bir alan sağlanarak istedikleri gibi oynama cesareti kazanırlar. Bu süreçte, çocuklara duygusal problemlerini ifade edebilmeleri için çeşitli oyuncaklar sunulur ve sanat, drama ve fantezi gibi oyunlar aracılığıyla duygularını ifade etmeleri teşvik edilir. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklarla etkileşim kurmaya, problemleri çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocuklar oyun oynamayı severler ve oyun, onlara duygularını ve deneyimlerini ifade etme fırsatı sunar. Beykoz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi  Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında kızgınlık, üzüntü, korku veya hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda tekrar canlandırabilirler. Oyun terapisi, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda sosyal becerilerini de güçlendirmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi, çocukların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri zorluklarla baş etmelerine yardımcı olur ve çeşitli şekillerde faydalar sağlar:

  1. Yaşam becerilerini geliştirir: Oyun terapisi, çocuklara yaşam becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Olumsuz durumlarla baş etme, duygularını ifade etme, çatışmaları çözme ve başkalarıyla etkileşimde bulunma gibi becerilerin gelişimine katkıda bulunur.

  2. Mesuliyet duygusunu artırır: Oyun terapisi sırasında çocuklar, karar alma yetenekleri ve sorumluluk duyguları üzerinde çalışır. Kendi davranışlarının sonuçlarını anlama ve kabul etme süreci, çocukların mesuliyet duygusunu güçlendirir.

    Beykoz  Dil ve Konuşma Terapisi


  3. Beykoz Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma yeteneğini etkileyen bir durumdur. Bu güçlükler, kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. İşitme, dil ve konuşma süreçleri, hafiften çok ağır düzeye kadar gelişimsel veya sonradan edinilmiş durumlarla etkilenebilir. Bu güçlüklerin nedeni tıbbi olabilir veya belirli bir nedene dayanmayabilir; ayrıca çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

    1. Artikülasyon Bozuklukları: Artikülasyon bozuklukları, bireyin sesleri doğru şekilde üretememesi veya konuşma organlarını düzgün bir şekilde kullanamaması durumunu içerir. Örneğin, belirli sesleri veya ses gruplarını doğru şekilde söyleyememe, telaffuz bozuklukları gibi durumlar bu gruba dahildir.

05456541824